[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1389/06/19
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
این اشکهایی که از چشمها جاری میشود، در حقیقت از دل بیدار و پاک است که بیرون می‏آید و میجوشد. مردم عزیز ما این را باید قدر بدانند. ذخیره‏ای به دست آوردید، محصولی اندوختید در این ماه مبارک، آن را حفظ کنید؛ با قرآن انس پیدا کردید. این را حفظ کنید؛ این انس را حفظ کنید. این نماز جماعت اول وقت را، نماز در مسجد را، نمازِ با حال و حضور را برای خودتان در طول دوران سال نگه دارید و تا آنجایی که ممکن است، نگذارید این عوامل مادی، این خار و خاشاک، این خاکسترهای مادی روی این گوهر بنشیند. ملتی که این خصوصیات را در خود حفظ کند و این عروج معنوی و تکامل معنوی را در خود نگه دارد، این ملت در همه‏ی میدانها- در میدان مادی، در میدان معنوی، در عزت، در اقتدار، در ایجاد همه‏ی سرمایه‏های ملی- موفق خواهد شد. و ان‏شاءاللَّه این برای ملت ما پیش خواهد آمد.