newspart/index2
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

صهیونیستها وارد کشور لبنان می‏شوند و انسان والا و شایسته‏ای مثل سید عباس موسوی را به شهادت می‏رسانند. تنها خود او را هم نمی‏کشند؛ بلکه زن و کودک او را هم می‏کشند، بی‏آنکه آن‏ها در میدان جنگ بوده باشند. آن‏ها در اتومبیل بودند و در جاده‏ای تردد می‏کردند.1371/01/07
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

صهیونیستها وارد كشور لبنان می‌شوند و انسان والا و شایسته‌ای مثل سید عباس موسوی را به شهادت می‌رسانند. تنها خود او را هم نمی‌كشند؛ بلكه زن و كودك او را هم می‌كشند، بی‌آنكه آن‌ها در میدان جنگ بوده باشند. آن‌ها در اتومبیل بودند و در جاده‌ای تردد می‌كردند.1371/01/07
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

متأسفانه این حرفها به گوش افکار عمومی اروپا و امریکا نمی‏رسد تا بفهمند که زمامدارانشان در دنیا چه دارند می‏کنند. مردم ما این حقایق را می‏دانند؛ می‏دانند که این‏ها در بیان ادعاهای بشردوستانه و طرف‏داری از حقوق بشر، چقدر دروغ‏گو هستند. آن ساده‏لوحهایی که به این حرفها دل خوش کرده‏اند، آن‏ها باید این مطالب را بشنوند. اگر این‏ها طرف‏دار حقوق بشر بودند، در مقابل شهادت این شهید عزیز مرحوم سیّد عباس موسوی که همراه با زن و بچه‏اش توسط موشک اسرائیلیها در داخل خاک لبنان به شهادت رسید، یک‏کلمه اعتراض می‏کردند؛ اما اعتراضی نکردند! بعضیها آن‏قدر بی‏شرمی بخرج دادند که حتّی این حرکت را تأیید کردند!1370/12/14
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

متأسفانه این حرفها به گوش افكار عمومی اروپا و امریكا نمی‌رسد تا بفهمند كه زمامدارانشان در دنیا چه دارند می‌كنند. مردم ما این حقایق را می‌دانند؛ می‌دانند كه این‌ها در بیان ادعاهای بشردوستانه و طرف‌داری از حقوق بشر، چقدر دروغ‌گو هستند. آن ساده‌لوحهایی كه به این حرفها دل خوش كرده‌اند، آن‌ها باید این مطالب را بشنوند. اگر این‌ها طرف‌دار حقوق بشر بودند، در مقابل شهادت این شهید عزیز مرحوم سیّد عباس موسوی كه همراه با زن و بچه‌اش توسط موشك اسرائیلیها در داخل خاك لبنان به شهادت رسید، یك‌كلمه اعتراض می‌كردند؛ اما اعتراضی نكردند! بعضیها آن‌قدر بی‌شرمی بخرج دادند كه حتّی این حركت را تأیید كردند!متأسفانه این حرفها به گوش افكار عمومی اروپا و امریكا نمی‌رسد تا بفهمند كه زمامدارانشان در دنیا چه دارند می‌كنند. مردم ما این حقایق را می‌دانند؛ می‌دانند كه این‌ها در بیان ادعاهای بشردوستانه و طرف‌داری از حقوق بشر، چقدر دروغ‌گو هستند. آن ساده‌لوحهایی كه به این حرفها دل خوش كرده‌اند، آن‌ها باید این مطالب را بشنوند. اگر این‌ها طرف‌دار حقوق بشر بودند، در مقابل شهادت این شهید عزیز مرحوم سیّد عباس موسوی كه همراه با زن و بچه‌اش توسط موشك اسرائیلیها در داخل خاك لبنان به شهادت رسید، یك‌كلمه اعتراض می‌كردند؛ اما اعتراضی نكردند! بعضیها آن‌قدر بی‌شرمی بخرج دادند كه حتّی این حركت را تأیید كردند!1370/12/14
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

به نظر من، آنچه که برای شهید عزیزمان آقای سیّد عباس موسوی (677) پیش آمد، بهترین سرانجامی است که برای یک مجاهد فی سبیل الله ممکن است پیش بیاید. برای کسی که در راه خدا تلاش می‏کند، بهتر از این نمیشود چیزی را فرض کرد. ما هم همین آرزو را داریم؛ اما ایشان موفق شد و زودتر به مقصد رسید. البته فقدان ایشان برای ما مصیبت است؛ و برای صحنه‏ی لبنان و بخصوص حزب اللّه، یک قربانی دادن در راه خداست. مرحوم شهید سیّد عباس موسوی شخص برجسته‏ای بود؛ در او خصوصیات بسیار خوبی باهم جمع شده بود؛ دین و تقوا و متانت را، باهوش و شجاعت همراه کرده بود. ما فداکاری او را در صحنه‏ی لبنان تجربه کرده بودیم. ما در اینجا خودمان از نزدیک جوش و خروش و همّ و غم او را برای مسأله‏ی لبنان لمس کرده بودیم. من آن روزهای سخت و محنت‏بار درگیریهای داخلی لبنان را فراموش نمی‏کنم که ایشان اینجا پیش ما آمد و تقریباً هفت ساعت با ما در یک جلسه نشست، برای اینکه به نتیجه‏یی برسیم؛ و من می‏دیدم که چقدر ایشان پُرخروش و مهتم به مسائل مردم و مجاهدان بود. خداوند او را رحمت کند و با اولیایش محشور نماید و به این مظلومیتی که علاوه بر شهادت برای او پیش آمد، اجر وافری به او و به کسانش بدهد. من به خانواده و کسان و دوستان و والدین آقای موسوی، به خاطر شهادت ایشان و همسر و فرزندشان، مجدداً تبریک و تسلیت می‏گویم.1370/12/13
لینک ثابت
جلسه شهید سید عباس موسوی با رهبری در روزهای سخت درگیریهای داخلی لبنان

مرحوم شهید سیّد عباس موسوی شخص برجسته‌‌‌ای بود؛ در او خصوصیات بسیار خوبی باهم جمع شده بود؛ دین و تقوا و متانت را، باهوش و شجاعت همراه کرده بود. ما فداکاری او را در صحنه‌‌‌ی لبنان تجربه کرده بودیم. ما در اینجا خودمان از نزدیک جوش و خروش و همّ و غم او را برای مسأله‌‌‌ی لبنان لمس کرده بودیم. من آن روزهای سخت و محنت‌‌‌بار درگیریهای داخلی لبنان را فراموش نمی‌‌‌کنم که ایشان اینجا پیش ما آمد و تقریباً هفت ساعت با ما در یک جلسه نشست، برای اینکه به نتیجه‌‌‌یی برسیم؛ و من می‌‌‌دیدم که چقدر ایشان پُرخروش و مهتم به مسائل مردم و مجاهدان بود.1370/12/13
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

به نظر من، آنچه كه برای شهید عزیزمان آقای سیّد عباس موسوی (677) پیش آمد، بهترین سرانجامی است كه برای یك مجاهد فی سبیل الله ممكن است پیش بیاید. برای كسی كه در راه خدا تلاش می‌كند، بهتر از این نمی
‌شود چیزی را فرض كرد. ما هم همین آرزو را داریم؛ اما ایشان موفق شد و زودتر به مقصد رسید. البته فقدان ایشان برای ما مصیبت است؛ و برای صحنه‌ی لبنان و بخصوص حزب اللّه، یك قربانی دادن در راه خداست. مرحوم شهید سیّد عباس موسوی شخص برجسته‌ای بود؛ در او خصوصیات بسیار خوبی باهم جمع شده بود؛ دین و تقوا و متانت را، باهوش و شجاعت همراه كرده بود. ما فداكاری او را در صحنه‌ی لبنان تجربه كرده بودیم. ما در اینجا خودمان از نزدیك جوش و خروش و همّ و غم او را برای مسأله‌ی لبنان لمس كرده بودیم. من آن روزهای سخت و محنت‌بار درگیریهای داخلی لبنان را فراموش نمی‌كنم كه ایشان اینجا پیش ما آمد و تقریباً هفت ساعت با ما در یك جلسه نشست، برای اینكه به نتیجه‌یی برسیم؛ و من می‌دیدم كه چقدر ایشان پُرخروش و مهتم به مسائل مردم و مجاهدان بود. خداوند او را رحمت كند و با اولیایش محشور نماید و به این مظلومیتی كه علاوه بر شهادت برای او پیش آمد، اجر وافری به او و به كسانش بدهد. من به خانواده و كسان و دوستان و والدین آقای موسوی، به خاطر شهادت ایشان و همسر و فرزندشان، مجدداً تبریك و تسلیت می‌گویم.1370/12/13

لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

این کارهایی که امروز اسرائیل می‏کند، اگر کمتر از آن را دولتی انجام می‏داد که در خدمت منافع امریکا نبود، می‏دانید تبلیغات امریکایی با آن دولت چه می‏کرد؟! در همین جریان شهادت دبیر کلّ حزب اللّه لبنان مرحوم سیّد عباس موسوی؛ این مجاهد شهید و بااخلاص هلیکوپترهای صهیونیست وارد فضای کشور دیگری می‏شوند؛ آزادانه در آن رفت و آمد می‏کنند؛ نقطه‏یی را زیر نظر می‏گیرند و کاروان اتومبیل‏های غیر نظامی را با موشک می‏زنند؛ مرد را می‏کُشند، زن را می‏کُشند، فرزند خردسال را می‏کُشند؛ اما شما ببینید در مقابل این جنایت واضح که هیچ‏کس در جنایت بودن این رفتار نمی‏تواند کمترین تردیدی بکند دنیای استکباری چه موضعی می‏گیرد؟! مگر معنای تروریسم چیست؟! مگر تروریسم غیر از این است؟!1370/11/30
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

شیعه و سنی در شبه قاره همیشه باهم زندگی كرده‌اند؛ در پاكستان هم همین‌طور بوده است. این‌ها دارند شیعه را با استفاده از عنوان اقلیت، زیر فشار قرار می‌دهند؛ و این فشار را شما در همه جا احساس می‌كنید؛ شهدایی هم دادید؛ مرحوم شهید آقا سیّد عارف، (406) شهید برجسته‌ی این توطئه‌ی دشمنان بود.1370/11/30
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

خون به‏ناحق ریخته‏ی این شهید بزرگوار عزیز و همراهان مظلومش، مبارزه‏ی حق‏طلبانه‏ی مردم لبنان و فلسطین را بر ضد اشغالگران صهیونیست جدی‏تر و عمیق‏تر خواهد ساخت. این سیّد عالی‏قدر که علم را با عمل، و گفتار را با صدق، و فداکاری را با درایت توأم کرده بود، در راه هدف الهی و مقدس خود که دفاع از اسلام و مقابله با ظلم و تجاوز بود به شهادت رسید و به سعادت ابدی نایل آمد و راه او به وسیله‏ی یاران و هم‏سنگرانش و ملت مسلمان و مظلوم لبنان و فلسطین ادامه خواهد یافت.1370/11/28
لینک ثابت
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی

این‌جانب این شهادت افتخارآمیز را كه پاداش خداوند به جهاد مستمر آن انسان مخلص و فداكار بود به ملت لبنان و به جوانان پاك و عزیز حزب اللّه و رهبران آن، مخصوصاً به خانواده و دوستان و ارادتمندان آن شهید بزرگوار تبریك و تسلیت می‌گویم و رحمت و فضل الهی را برای وی مسئلت می‌كنم1370/11/28
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی