newspart/index2
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
بیداری اسلامی

امروز هم که روز بیداری مسلمانان و طرح شعارهای اساسی اسلام است، حج - این فریضه‌ی بزرگ امت‌ساز و دشمن‌شکن - از مضمون واقعی خود برکنار بماند و قالبی به این عظمت و شکوه، معنایی به تناسب خود نداشته باشد.1369/04/07
لینک ثابت
بیداری اسلامی

از خداوند متعال، پیروزی اسلام و مسلمین را مسألت نموده و امیدواریم با پایداری و استقامت و بیداری و آگاهی مسلمانان، مخصوصا علما و متفکران و روشنفکران و نویسندگان و شعرا و هنرمندان در کشورهای اسلامی، و توجه به عظمت وظیفه‌یی که بر دوش آنان است، دست کفار و مستکبرین از جوامع اسلامی قطع شود و عزت و عظمتی که خداوند برای مؤمنان مقدر فرموده، به جوامع مسلمان برگرداند.1369/04/07
لینک ثابت
انزوای سیاسی

جدایی دین از سیاست که توطئه‌ی دیرین دشمنان برای منزوی کردن اسلام و قرآن است، باید با شدت محکوم شود و به میدان آمدن دین در همه‌ی کشورهای اسلامی در مقابله با سیاستهای استعماری و استکباری، باید درس عمومی ملتهای مسلمان شمرده شود.1369/04/07
لینک ثابت
هویت اسلامی

ملت مؤمن و مبارز ما، تنها به این جرم از حج محروم می‌شوند که خواسته‌اند روح و معنای حج را به آن برگردانند و عبودیت خدا را با اظهار برائت از مشرکین - که خود، حاق معنای عبودیت است - همراه سازند. اما نه حکام حجاز و نه دستهای پشت پرده‌یی که به خاطر منافع استعماری خود، این سیاستهای خائنانه را به آنان دیکته می‌کنند، نخواهند توانست از بازگشت حج به شکل صحیح خود، جلوگیری کنند.

امروز ملتهای مسلمان بیدار شده و رو به حاکمیت اسلام پیش می‌روند. امروز شعارهای اسلامی، که تا چندی پیش فقط از حنجره‌ی ملت پیشرو و پیشاهنگ ما خارج می‌شد، در میان دیگر ملتهای مسلمان نیز گسترش و جذابیت یافته و از شرق تا غرب، در همه جای جهان اسلام، احساس هویت اسلامی را به ملتها برگردانده است.1369/04/07

لینک ثابت
داغ محرومیت از ادای مناسک حج نویددهنده تحول وآینده ای بهنجار

اما ملت مظلوم و پاکنهاد ما در این ایام [حج] همراه با اشتیاق مخلصانه‌ی خود به حضور در آن مشهد عظیم جانها و دلها و تنها و تلاشها، دو غم بزرگ و دو مصیبت جانگداز را با همه‌ی وجود احساس می‌کند و آن را به خدا و نبیّ‌مکرم(صلّی‌اللَّه علیه‌واله) و حضرت ولیّ‌اللَّه‌الاعظم(ارواحنافداه) شکوه می‌برد:
اول، غم شهادت فراموش‌نشدنی کبوتران خونین بال حرم را که سه سال پیش به جرم اعلام برائت از مشرکین، به تیغ کین و حقد حکام سعودی، در حریم امن الهی به خاک و خون کشیده شدند. بندگان پرهیزگار و با اخلاصی که در خانه‌ی خدا - یعنی خانه‌ی خودشان - به خاطر خوشایند بیگانگان و دشمنان، به دست بیگانه‌پرستان و از خدا بی‌خبران، مظلومانه به شهادت رسیدند و با خون به ناحق ریخته‌ی خود، داغ ننگی بر پیشانی حکام ستمگر و خائن حجاز نهادند.
و دوم، درد فراق خانه‌ی خدا و محرومیت از انجام مناسک حج و ممنوع شدن از حضور در محشر عام مسلمین را که به دست خود فروختگان، بر ایشان تحمیل شده و راه خانه‌ی خدا به روی آنان مسدود گشته است. این، یکی از عبرت‌انگیزترین وقایع دوران تحول‌خیز کنونی است که ملتی از همه به اسلام وفادارتر و از همه در راه خدا فداکارتر، از خانه‌ی خدا مصدود شود و از انجام فریضه‌ی اسلامی ممنوع گردد.
آن روی این صفحه‌ی شگفت‌انگیز آن است که حرم الهی، برای مستشاران امریکایی و کمپانیداران نفتی امن باشد و برای مسلمانان پاکباز و خانه‌پرداز، ناامن و کمین صدها خطر. این، از جمله‌ی نشانه‌های غریبی است که خبر از وضعی بشدت ناهنجار می‌دهد و طبعاً در خود، بشارت تحولی و آینده‌یی بهنجار حمل می‌کند. «فانّ مع العسر یسرا. انّ مع العسر یسرا»(1).1369/04/07


1 ) سوره مبارکه الشرح آیه 5
فَإِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا
ترجمه:
به یقین با (هر) سختی آسانی است!
1 ) سوره مبارکه الشرح آیه 6
إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا
ترجمه:
(آری) مسلّماً با (هر) سختی آسانی است،
لینک ثابت
جدایی دین از سیاست

جدایی دین از سیاست که توطئه‌ی دیرین دشمنان برای منزوی کردن اسلام و قرآن است، باید با شدت محکوم شود و به میدان آمدن دین در همه‌ی کشورهای اسلامی در مقابله با سیاستهای استعماری و استکباری، باید درس عمومی ملتهای مسلمان شمرده شود.1369/04/07
لینک ثابت
عزت امت اسلامی

اگرچه امسال نیز برادران مجاهد و شجاع و ایثارگر شما از ایران، در جمع حاجیان نیستند و ایادی امریکا و اسرائیل، راه آنان به سوی آن کعبه‌ی آمال را قطع کرده‌اند، اما دلهای آنان در آن‌جاست؛ همچنان‌که شعارها و خواسته‌ها و سخن دل آنان، بی‌شک برای یکایک کسانی که به عزت اسلام و مسلمین می‌اندیشند، مطرح است.1369/04/07
لینک ثابت
عزت امت اسلامی

ملت عزیز ما نیز بدانند - و می‌دانند - که عزت و عظمت و شکوه اسلام، که با قیام و فداکاری آنان در دوران انقلاب تا امروز به وجود آمده، هر روز که می‌گذرد، بر عزت و عظمت و اقتدار آنان می‌افزاید و کید دشمنان در برابر صبر و مقاومت شجاعانه‌ی آنان، قادر به پایداری نیست.1369/04/07
لینک ثابت
جدایی دین از سیاست

جدایی دین از سیاست كه توطئه‌ی دیرین دشمنان برای منزوی كردن اسلام و قرآن است، باید با شدت محكوم شود و به میدان آمدن دین در همه‌ی كشورهای اسلامی در مقابله با سیاستهای استعماری و استكباری، باید درس عمومی ملتهای مسلمان شمرده شود.1369/04/07
لینک ثابت
مقاومت ملت ایران

ملت عزیز ما نیز بدانند - و مى‌دانند - که عزت و عظمت و شکوه اسلام، که با قیام و فداکارى آنان در دوران انقلاب تا امروز به وجود آمده، هر روز که مى‌گذرد، بر عزت و عظمت و اقتدار آنان مى‌افزاید و کید دشمنان در برابر صبر و مقاومت شجاعانه‌ى آنان، قادر به پایدارى نیست.1369/04/07
لینک ثابت
برائت از مشرکین

‌غم شهادت فراموش‌نشدنى کبوتران خونین بال حرم را که سه سال پیش به جرم اعلام برائت‌ از مشرکین، به تیغ کین و حقد حکام سعودى، در حریم امن الهى به خاک و خون کشیده شدند. بندگان پرهیزکار و بااخلاصى که در خانه‌ى خدا یعنى خانه‌ى خودشان به خاطر خوشایند بیگانگان و دشمنان، به دست بیگانه‌پرستان و از خدا بى‌خبران، مظلومانه به شهادت رسیدند و با خون به ناحق ریخته‌ى خود، داغ ننگى بر پیشانى حکام ستمگر و خائن حجاز نهادند.و دوم، درد فراق خانه‌ى خدا و محرومیت از انجام مناسک حج و ممنوع شدن از حضور در محشر عام مسلمین را که به دست خود فروختگان، بر ایشان تحمیل شده و راه خانه‌ى خدا به روى آنان مسدود گشته است. این، یکى از عبرت‌انگیزترین وقایع دوران‌ تحول‌خیز کنونى است که ملتى از همه به اسلام وفادارتر و از همه در راه خدا فداکارتر، از خانه‌ى خدا مصدود شود و از انجام فریضه‌ى اسلامى ممنوع گردد.
آن روى این صفحه‌ى شگفت‌انگیز آن است که حرم الهى، براى مستشاران امریکایى و کمپانى‌داران نفتى امن باشد و براى مسلمانان پاک‌باز و خانه‌پرداز، ناامن و کمین صدها خطر. این، از جمله‌ى نشانه‌هاى غریبى است که خبر از وضعى به‌شدت ناهنجار مى‌دهد و طبعاً در خود، بشارت تحولى و آینده‌اى بهنجار حمل مى‌کند. «فإنّ مع العسر یسرا. انّ مع العسر یسرا» .
بوق‌هاى جهانى، هم‌صدا با دروغ‌گویان سعودى، آن روز گفتند که ایرانیان در پاسخ حمله به مسلحین سعودى کشته شده‌اند و عدد کشتگان آن‌ها این همه نیست و به همان عدد، از نظامیان مکه به هلاکت رسیده‌اند!
شگفتا! چگونه زایران بى‌دفاع که سلاحى جز اراده‌ى قوى و ایمان عمیق و عشق آمیخته به ایثار نداشته‌اند، مى‌توانستند گاردهاى دست‌آموز سعودى را به قتل برسانند، یا آغازگر حمله به آن‌ها باشند؟ و چگونه مى‌توان در تعداد شهیدان این فاجعه شک کرد؟ آیا حمل بیش از چهارصد پیکر شهید از مکه به ایران، براى اثبات وسعت جنایت کافى نبوده است؟ امروز هم همان بوق‌ها و همان دروغ‌گویان مى‌کوشند که گناه آل سعود را در جلوگیرى از حج ایرانیان، کوچک جلوه دهند، یا انکار کنند.
دولت جمهورى اسلامى، براى گشودن راه کعبه‌ى مقصود، از هیچ تلاشى سر باز نزد و بازهم نخواهد زد؛ اما مدعیان تولیت حرمین شریفین، بر جلوگیرى از حضور حاجیانى که حج را به معنى درست آن شناخته و توحید الهى را با برائت از مشرکین همراه کرده‌اند، اصرار مى‌ورزد.
غمى از این بزرگتر نیست که مدعیان خدمت به حرمین شریفین و کلیدداران خانه‌ى خدا، کمربستگان خدمت امریکا باشند و از شعار وحدت مسلمین و برائت از امریکا و صهیونیسم، وحشت کنند!
این وضع، موجب آن است که امروز هم که روز بیدارى مسلمانان و طرح شعارهاى اساسى اسلام است، حج این فریضه‌ى بزرگ امت‌ساز و دشمن‌شکن از مضمون واقعى خود برکنار بماند و قالبى به این عظمت و شکوه، معنایى به تناسب خود نداشته باشد.
واقعى خود برکنار بماند و قالبى به این عظمت و شکوه، معنایى به تناسب خود نداشته باشد.
حج مى‌تواند روح توحید را در دلها زنده کند، تکه‌پاره‌هاى امت بزرگ اسلامى را به هم وصل کند، عظمت مسلمین را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتى که بر ایشان تحمیل کرده‌اند، نجات دهد. حج مى‌تواند دردهاى مسلمین را به علاج نزدیک کند و بزرگترین درد آنان را که سلطه‌ى فرهنگى و اقتصادى و سیاسى کفر و استکبار است درمان نماید. حج مى‌تواند دل‌بستگیهاى اسارت‌آفرین را از دلها بشوید و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقویت نماید و همین دلیل است که سیاستهاى حاکم بر حجاز، از حج واقعى و حامل مضمون الهى و سیاسى بیمناکند و قدرت تحمل آن را ندارند.
ملت مؤمن و مبارز ما، تنها به این جرم از حج محروم مى‌شوند که خواسته‌اند روح و معناى حج را به آن برگردانند و عبودیت خدا را با اظهار برائت‌ از مشرکین که خود، حاق معناى عبودیت است همراه سازند. اما نه حکام حجاز و نه دست‌هاى پشت پرده‌اى که به خاطر منافع استعمارى خود، این سیاستهاى خائنانه را به آنان دیکته مى‌کنند، نخواهند توانست از بازگشت حج به شکل صحیح خود، جلوگیرى کنند.1369/04/07

لینک ثابت
زر زور تزویر

حجاج بیت‌اللَّه‌الحرام و برادران و خواهرانی که امسال از سراسر عالم درخانه‌ی خدا گرد می‌آیند، بکوشند تا با طرح مصایب و مشکلات مسلمین و تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی مسلمانان - که شرط اصلی نجات مسلمین از چنگال امپراتوری زر و زور و سلطه‌ی جهانی است - و نشر معارف اساسی اسلام و تبادل‌نظر در وظایف بزرگ مسلمین در دوران معاصر، حج را ابراهیمی و محمّدی (صلّی‌اللَّه علیه‌واله) سازند.1369/04/07
لینک ثابت
حکام سعودی عربستان

اما ملت مظلوم و پاکنهاد ما در این ایام، همراه با اشتیاق مخلصانه‌ی خود به حضور در آن مشهد عظیم جانها و دلها و تنها و تلاشها، دو غم بزرگ و دو مصیبت جانگداز را با همه‌ی وجود احساس می‌کند و آن را به خدا و نبیّ‌مکرم(صلّی‌اللَّه علیه‌واله) و حضرت ولیّ‌اللَّه‌الاعظم(ارواحنافداه) شکوه می‌برد:
اول، غم شهادت فراموش‌نشدنی کبوتران خونین بال حرم را که سه سال پیش به جرم اعلام برائت از مشرکین، به تیغ کین و حقد حکام سعودی، در حریم امن الهی به خاک و خون کشیده شدند. بندگان پرهیزگار و بااخلاصی که در خانه‌ی خدا - یعنی خانه‌ی خودشان - به خاطر خوشایند بیگانگان و دشمنان، به دست بیگانه‌پرستان و از خدا بی‌خبران، مظلومانه به شهادت رسیدند و با خون به ناحق ریخته‌ی خود، داغ ننگی بر پیشانی حکام ستمگر و خائن حجاز نهادند.
و دوم، درد فراق خانه‌ی خدا و محرومیت از انجام مناسک حج و ممنوع شدن از حضور در محشر عام مسلمین را که به دست خود فروختگان، بر ایشان تحمیل شده و راه خانه‌ی خدا به روی آنان مسدود گشته است. این، یکی از عبرت‌انگیزترین وقایع دوران تحول‌خیز کنونی است که ملتی از همه به اسلام وفادارتر و از همه در راه خدا فداکارتر، از خانه‌ی خدا مصدود شود و از انجام فریضه‌ی اسلامی ممنوع گردد.
آن روی این صفحه‌ی شگفت‌انگیز آن است که حرم الهی، برای مستشاران امریکایی و کمپانیداران نفتی امن باشد و برای مسلمانان پاکباز و خانه‌پرداز، ناامن و کمین صدها خطر. این، از جمله‌ی نشانه‌های غریبی است که خبر از وضعی بشدت ناهنجار می‌دهد و طبعاً در خود، بشارت تحولی و آینده‌یی بهنجار حمل می‌کند. «فانّ مع العسر یسرا. انّ مع العسر یسرا».
بوقهای جهانی، همصدا با دروغگویان سعودی، آن روز گفتند که ایرانیان در پاسخ حمله به مسلحین سعودی کشته شده‌اند و عدد کشتگان آنها این همه نیست و به همان عدد، از نظامیان مکه به هلاکت رسیده‌اند!
شگفتا ! چگونه زایران بی‌دفاع که سلاحی جز اراده‌ی قوی و ایمان عمیق و عشق آمیخته به ایثار نداشته‌اند، می‌توانستند گاردهای دست‌آموز سعودی را به قتل برسانند، یا آغازگر حمله به آنها باشند؟ و چگونه می‌توان در تعداد شهیدان این فاجعه شک کرد؟ آیا حمل بیش از چهارصد پیکر شهید از مکه به‌ایران، برای اثبات وسعت جنایت کافی نبوده است؟ امروز هم همان بوقها و همان دروغگویان می‌کوشند که گناه آل سعود را در جلوگیری از حج ایرانیان، کوچک جلوه دهند، یا انکار کنند.
دولت جمهوری اسلامی، برای گشودن راه کعبه‌ی مقصود، از هیچ تلاشی سر باز نزد و باز هم نخواهد زد؛ اما مدعیان تولیت حرمین شریفین، بر جلوگیری از حضور حاجیانی که حج را به معنی درست آن شناخته و توحید الهی را با برائت از مشرکین همراه کرده‌اند، اصرار می‌ورزد.
غمی از این بزرگتر نیست که مدعیان خدمت به حرمین شریفین و کلیدداران خانه‌ی خدا، کمربستگان خدمت امریکا باشند و از شعار وحدت مسلمین و برائت از امریکا و صهیونیسم، وحشت کنند!1369/04/07

لینک ثابت
حکام سعودی عربستان

سیاستهای استکباری، تا کی خواهند توانست از سفر حج جوانان بعضی کشورهای اسلامی جلوگیری کنند؟ تا کجا خواهند توانست از ورود مسلمانان آگاه و بیدار کشورهای اسلامی به مکه و مدینه مانع شوند؟ امروز حماسه‌ی اسلام در شمال آفریقا و در برخی کشورهای دیگر اسلامی، در حال دگرگون سازی وضعیت سیاسی این مناطق است. آیا خواهند توانست مردم این کشورها را نیز از حج، مصدود وممنوع کنند؟ ما حج و زیارت حرمین شریفین را حق مسلّم ملت خود دانسته و با تمام قوا آن را از آل‌سعود - که تضییع‌کنندگان این حق مسلّمند - مطالبه می‌کنیم و به حول و قوه الهی، آن را از آنان می‌ستانیم.1369/04/07
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی