newspart/index2
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
بیداری اسلامی

خوشبختانه بیداری اسلامی ملت فلسطین، افقهای آینده را تا حدود زیادی روشن کرده است. امروز نسل نوین ملت فلسطین، با نام خدا و تمسک به ایمان اسلامی مبارزه می‌کند و این مبارزه‌یی بسیار امیدبخش است و چنانچه مشهود است، دشمن - چه حکام صهیونیست، چه امریکا و دیگر پشتیبانان اسرائیل و چه خیانتکاران منطقه - از این حرکت جدید کاملا سراسیمه و دهشت‌زده است و برای لوث کردن و پوشاندن جهت اصلی مبارزه، به هر شیوه‌یی متوسل می‌شود که آخرین آن، همین شعار توخالی و دروغین حمله به اسرائیل است که حکام دست‌نشانده‌ی عراق بر زبان آوردند.1369/01/24
لینک ثابت
اعتماد به خدا

انقلاب بزرگ اسلامی ما نشان داد که کلید حل مشکلات بزرگ، در دست خود ملتهاست و اراده‌ی انسانهاست که در صورت تکیه به خدا و اعتماد به وعده‌ی الهی، بر تدبیر و خواست قدرتهای مسلط غلبه خواهد کرد. و امروز با حوادثی که در نقاط متعددی از جهان رخ داده، نقش ملتها بیش از پیش به اثبات رسیده است. در برابر درنده‌خویی رژیم صهیونیست غاصب فلسطین، تنها اراده‌ی ملت فلسطین است که می‌تواند بایستد و با مقاومت مردانه‌ی خود، دشمن را به عقب‌نشینی و قبول شکست وادار سازد.1369/01/24
لینک ثابت
دموکراسی غربی

فرارسیدن روز جهانی قدس، وظیفه‏ی مبرم پشتیبانی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین را بار دیگر با تأکیدی از همیشه بیشتر، به مسلمانان غیور جهان یادآوری می‏کند. اکنون درحالی‏که ملتها در اروپا، توافقهای اسارت‏بار ناشی از جنگ دوم جهانی را نقض کرده، حق حاکمیت و اراده‏ی ملی امروز خود را به خواسته‏ی قدرتهای فاتحِ دیروز مقدم می‏شمارند، ملت فلسطین روز به روز فشار و ظلم و تعدی بیشتری را از ناحیه‏ی غاصبین و هم از ناحیه‏ی حامیان رسمی و غیر رسمی آنان تحمل می‏کنند. در همین روزهای ماه مبارک رمضان، مردم روزه‏دار فلسطین در خانه‏ی خود، انواع سختی را از دشمن غاصب می‏کشند. خیابانها در اراضی اشغالی، به خون جوانان فلسطینی آغشته و زندانها از آنان پُرشده است و دولتهای غربی این مدعیان دروغ‏گوی دمکراسی و حقوق بشر نه فقط کمترین اعتراضی نمی‏کنند، بلکه احیاناً غاصب متجاوز را حمایت و تشویق نیز می‏کنند.1369/01/24
لینک ثابت
وعده‌های الهی

انقلاب بزرگ اسلامی ما نشان داد که کلید حل مشکلات بزرگ، در دست خود ملتهاست و اراده‏ی انسان‏هاست که در صورت تکیه به خدا و اعتماد به وعده‏ی الهی، بر تدبیر و خواست قدرتهای مسلط غلبه خواهد کرد. و امروز با حوادثی که در نقاط متعددی از جهان رخ داده، نقش ملتها بیش از پیش به اثبات رسیده است. در برابر درنده‏خویی رژیم صهیونیست غاصب فلسطین، تنها اراده‏ی ملت فلسطین است که می‏تواند بایستد و با مقاومت مردانه‏ی خود، دشمن را به عقب‏نشینی و قبول شکست وادار سازد.1369/01/24
لینک ثابت
حقوق بشر

فرارسیدن روز جهانی قدس، وظیفه‌ی مبرم پشتیبانی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین را بار دیگر با تأکیدی از همیشه بیشتر، به مسلمانان غیور جهان یادآوری می‌کند. اکنون درحالی‌که ملتها در اروپا، توافقهای اسارتبار ناشی از جنگ دوم جهانی را نقض کرده، حق حاکمیت و اراده‌ی ملی امروز خود را به خواسته‌ی قدرتهای فاتح دیروز مقدم می‌شمارند، ملت فلسطین روزبه‌روز فشار و ظلم و تعدی بیشتری را از ناحیه‌ی غاصبین و هم از ناحیه‌ی حامیان رسمی و غیررسمی آنان تحمل می‌کنند. در همین روزهای ماه مبارک رمضان، مردم روزه‌دار فلسطین در خانه‌ی خود، انواع سختی را از دشمن غاصب می‌کشند. خیابانها در اراضی اشغالی، به خون جوانان فلسطینی آغشته و زندانها از آنان پرشده است و دولتهای غربی - این مدعیان دروغگوی دمکراسی و حقوق بشر - نه فقط کمترین اعتراضی نمی‌کنند، بلکه احیانا غاصب متجاوز را حمایت و تشویق نیز می‌کنند.1369/01/24
لینک ثابت
انتقال یهودیان شوروی به فلسطین و مواضع خائنانه حکام عراب

حادثه‌ی بسیار مهم و تکان‌دهنده‌ی اخیر - یعنی انتقال دسته‌جمعی و مستمر یهودیان شوروی به فلسطین - به مسأله‌ی فلسطین ابعاد جدیدی می‌بخشد و اهمیت این مسأله را در توافقهای پنهانی امریکا و شوروی نشان می‌دهد.
سکوت رضایت‌آمیز اغلب سران کشورهای عربی که در مواردی حتّی با خیانت صریح همراه است، به اضافه‌ی مواضع ذلتبار و خائنانه‌ی مدعیان رهبری ملت فلسطین، حلقه‌های پیوسته‌ی زنجیر غدر و ظلم و تعدی و خیانتی است که می‌خواهد سرزمین اسلامی فلسطین را همیشه مغصوب و ملت مجروح و مظلوم آن را همیشه اسیر و آواره بدارد.
جنجال دروغین معارضه با اسرائیل که از طرف رؤسای رژیم عراق به راه افتاده و در رسانه‌های صهیونیستی غرب هم با آب‌وتاب مطرح می‌شود، مکمل نقشه‌های استکباری و وسیله‌یی است برای پوشاندن خیانتی که با سکوت دولتهای عربی نسبت به مسأله‌ی فلسطین انجام گرفته و نیز برای تحت‌الشعاع قرار دادن مسأله‌ی مهم انتقال یهودیان شوروی به فلسطین اشغالی.1369/01/24

لینک ثابت
حضور مردم در صحنه

این‌جانب امیدوارم ملت بزرگ ما در این روز قدس نیز مانند همیشه با حضور یکپارچه‌ی خود در خیابانها و راهپیمایی تا محل نمازهای جمعه، فریاد رسا و غریو رعدگون خود را به گوش جهانیان برساند و تکرار کند که امت امام خمینی عظیم، همواره در کنار فلسطین و خصم دشمنان آن خواهد بود.1369/01/24
لینک ثابت
راه حل مسئله فلسطین

آنچه در مدت چهل سال اخیر از سوی رژیم غاصب به كشور و ملت فلسطین وارد آمده، برای تجربه كافی است. كافی است تا ثابت كند كه از راه توسل به قدرتهای مسلط عالم و وابستگان آنها در منطقه، هیچ امیدی به نجات فلسطین نیست.
انقلاب بزرگ اسلامی ما نشان داد كه كلید حل مشكلات بزرگ، در دست خود ملتهاست و اراده‌ی انسانهاست كه در صورت تكیه به خدا و اعتماد به وعده‌ی الهی، بر تدبیر و خواست قدرتهای مسلط غلبه خواهد كرد. و امروز با حوادثی كه در نقاط متعددی از جهان رخ داده، نقش ملتها بیش از پیش به اثبات رسیده است. در برابر درنده‌خویی رژیم صهیونیست غاصب فلسطین، تنها اراده‌ی ملت فلسطین است كه می‌تواند بایستد و با مقاومت مردانه‌ی خود، دشمن را به عقب‌نشینی و قبول شكست وادار سازد.
دولت اسرائیل، با اعمال جنایتكارانه‌ی خود در فلسطین و لبنان و بمباران وحشیانه‌ی اردوگاهها و دزدی و آدم‌ربایی و فساد در داخل و خارج مرزهای فلسطین، نشان داده است كه به هیچ اصل انسانی و هیچ قانون بین‌المللی پایبند نیست. آنها كه گذشته‌ها را فراموش می‌كنند، چگونه می‌توانند جنایات روزمره‌ی صهیونیستها در فلسطین و لبنان را كه بی‌وقفه ادامه دارد، نادیده بگیرند؟
خوشبختانه بیداری اسلامی ملت فلسطین، افقهای آینده را تا حدود زیادی روشن كرده است. امروز نسل نوین ملت فلسطین، با نام خدا و تمسك به ایمان اسلامی مبارزه می‌كند و این مبارزه‌یی بسیار امیدبخش است و چنانچه مشهود است، دشمن - چه حكام صهیونیست، چه امریكا و دیگر پشتیبانان اسرائیل و چه خیانتكاران منطقه - از این حركت جدید كاملاً سراسیمه و دهشت‌زده است و برای لوث كردن و پوشاندن جهت اصلی مبارزه، به هر شیوه‌یی متوسل می‌شود كه آخرین آن، همین شعار توخالی و دروغین حمله به اسرائیل است كه حكام دست‌نشانده‌ی عراق بر زبان آوردند. همه می‌دانند كه رژیم بعثی عراق، سلاحهایی را كه از ابرقدرتها گرفته، هرگز بر ضد اسرائیل - كه خود در زیر سایه‌ی ابرقدرتها زندگی می‌كند - به كار نخواهد گرفت و از آن، جز در خدمت هدفهای استكبار، یا برای باجگیری از ثروتمندان منطقه استفاده نخواهد كرد.
راه صحیح مبارزه با حكومت غاصب، همان است كه امروز خود فلسطینی‌ها آن را یافته و قدم استوار خود را در آن گذاشته‌اند و وظیفه‌ی همه‌ی مسلمانان است كه آنان را در این مبارزه‌ی مقدس یاری كنند. امروزه، هیچ عذری از دولتهای مسلمان در بی‌تفاوتی نسبت به مسأله‌ی فلسطین پذیرفته نیست. دولت غاصب، وحشیگری و ددمنشی را به اعلی‌ درجه رسانده و ثابت كرده است كه در راه هدفهای توسعه‌طلبانه و خطرناك خود، آماده‌ی دست زدن به هر جنایتی است. قیام اسلامی ملت فلسطین نیز حجت را بر همه تمام می‌كند و نشان می‌دهد كه علی‌رغم فشارهای همه‌جانبه‌ی دشمن و غدر و خیانت مدعیان دوستی، نهال مقاومت نخشكیده، بلكه ریشه‌دار و پُربار نیز شده است. لذا بر همه‌ی ملتها و دولتها واجب است كه مسأله‌ی اسلامی فلسطین را صادقانه در زمره‌ی مسایل درجه اول خود دانسته و به قدر وسع خود به آن كمك كنند.
اكنون، جمعه‌ی آخر ماه مبارك رمضان كه از سوی امام راحل عظیم ما (رضوان‌اللَّه‌علیه) روز قدس نامیده شده، در پیش روی ماست و در این ماه رمضان كاملاً مجاور لیالی قدر، باید همان‌طور كه شب قدر را تا صبح به بیداری می‌گذرانیم و با دعا و تضرع خود به درگاه الهی، می‌خواهیم كه آینده‌ی مطلوب برای ما رقم زده شود، روز قدس را و همه‌ی این ایام حساس را كه لیلةالقدر تاریخ اسلام است، به بیداری و هشیاری بگذرانیم و تا مطلع الفجرِ نجات ملتهای مسلمان و مخصوصاً ملت شجاع و مظلوم فلسطین، دست از تلاش نكشیم.1369/01/24

لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی