newspart/index2
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
اعتماد به خدا

ما احساس می‌کنیم بحمداللَّه از درون قوی هستیم. قوّت ما، نه به خاطر تکیه به کسی یا به سیاستی یا به روشی از سیاستها و روشهای معمول دنیاست؛ بلکه به خاطر این است که با خدا رابطه داریم و می‌دانیم برای او کار می‌کنیم و کمک او شامل حال ماست.
ما انگیزه‌یی جز رضای خدا و پیاده کردن احکام الهی نداریم. این، هدف ما و تمام زندگی ماست. عمرمان را در این راه گذرانده‌ایم و همه‌ی ملت ایران نیز همین احساس را دارند. بنابراین، هم به کمک الهی اعتماد و اطمینان داریم، و هم به آگاهی و ایمان و انگیزه‌ی قوی مردم متکی هستیم. باید این دو نیروی قوی را حفظ کنید.1368/04/08

لینک ثابت
اتکا به نصرت الهی و ایمان مؤمنین،برای انجام کارهای عظیم

برای انجام کارهای عظیم، فقط باید به کمک و نصرت الهی و ایمان عامه‌ی مردم تکیه کرد. پول و سلاح مدرن و قدرت مادّی و سیاستبازی و سیاسیکاری، تکیه‌گاه مطمئنی برای انجام کارها نیستند. البته آن دو عامل، در عرض یکدیگر نیستند؛ بلکه در طول هم هستند؛ یعنی اگر تکیه‌گاه ما خدا و کمک الهی بود، دلهای مردم هم متوجه پروردگار خواهد شد.
خدای متعال به رسول گرامی خود - که بزرگترین تکلیفها را متناسب با شخصیت او بر دوشش گذاشته بود و در طول تاریخ بشر، هیچ تکلیفی بدان پایه نمی‌رسید - فرمود: «هوالّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین»(1)؛ یعنی همین دو تکیه‌گاه - نصرت الهی و کمک مؤمنین - تو را پیش برد. برای همین است که ما اعتقاد داریم وقتی قدرتهای مادّی با حق سینه‌به‌سینه شوند، پوشالی و توخالی هستند، و وقتی به قدرتهای باطل اعتنایی نشود و انسانها با اراده‌ی خود با آنها درنیفتند، هیچ عکس‌العملی نخواهند داشت، و هرگاه نیروی پُرتوان مردم با قدرتهای باطل درگیر شود، خودبه‌خود آن قدرتها را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد.1368/04/08


1 ) سوره مبارکه الأنفال آیه 62
وَإِن يُريدوا أَن يَخدَعوكَ فَإِنَّ حَسبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنينَ
ترجمه:
و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است؛ او همان کسی است که تو را، با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد...
لینک ثابت
خط امام

خباثت و خصومت دشمنهای ما که تغییر نکرده و ماهیت آنها که عوض نشده است؛ بنابراین باید با اتکال به خدا و پافشاری بر همان اصول، در صف واحد حرکت کنیم. افراد را طرد نکنید، به دیگران تهمت نزنید و به کسی اهانت نکنید. همه با یکدیگر برادرند و در خط امام(ره) هستند و تصمیم منتخبان مردم را با همه‌ی وجود تأیید می‌کنند. ما تکلیف سنگینی بر دوش داریم و بایستی این راه را با قوّت و قدرت ادامه بدهیم.1368/04/08
لینک ثابت
مقایسه اجتماع یک ملت مومن با نصرت الهی

خدای متعال آن‌قدر عظمت در اجتماع یک ملت مؤمن گنجانده، که آن را با نصرت خود مقایسه کرده است؛ «هوالّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین»(1) این روحیه را نگهدارید. تا شما ملت ایران، این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ را دارید، همه‌ی آرزوهای انبیا و اولیا(ع) به دست شما قابل عمل است. آمال بزرگ آنان، استقرار عدل جهانی و نجات مستضعفان و نابودی ظلم در سطح عالم بود. البته وعده‌ی الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه(ارواحناله‌الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز می‌تواند زمینه را برای تشکیل آن حکومت فراهم کند؛ همچنان که ملت ایران تاکنون توانسته و بر خیلی از مشکلات فایق آمده است.1368/04/08

1 ) سوره مبارکه الأنفال آیه 62
وَإِن يُريدوا أَن يَخدَعوكَ فَإِنَّ حَسبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنينَ
ترجمه:
و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است؛ او همان کسی است که تو را، با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد...
لینک ثابت
وعده‌های الهی

خدای متعال آن‏قدر عظمت در اجتماع یک ملت مؤمن گنجانده، که آن را با نصرت خود مقایسه کرده است؛ «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». این روحیه را نگهدارید. تا شما ملت ایران، این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ را دارید، همه‏ی آرزوهای انبیا و اولیا (ع) به دست شما قابل عمل است. آمال بزرگ آنان، استقرار عدل جهانی و نجات مستضعفان و نابودی ظلم در سطح عالم بود. البته وعده‏ی الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیة اللّه (أرواحنا له الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز می‏تواند زمینه را برای تشکیل آن حکومت فراهم کند؛ همچنان که ملت ایران تاکنون توانسته و بر خیلی از مشکلات فایق آمده است.1368/04/08
لینک ثابت
نصرت الهی

برای انجام کارهای عظیم، فقط باید به کمک و نصرت الهی و ایمان عامه‏ی مردم تکیه کرد. پول و سلاح مدرن و قدرت مادّی و سیاست‏بازی و سیاسی‏کاری، تکیه‏گاه مطمئنی برای انجام کارها نیستند. البته آن دو عامل، در عرض یکدیگر نیستند؛ بلکه در طول هم هستند؛ یعنی اگر تکیه‏گاه ما خدا و کمک الهی بود، دلهای مردم هم متوجه پروردگار خواهد شد.
خدای متعال به رسول گرامی خود- که بزرگترین تکلیفها را متناسب باشخصیت او بر دوشش گذاشته بود و در طول تاریخ بشر، هیچ تکلیفی بدان پایه نمی‏رسید- فرمود: «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین»؛ یعنی همین دو تکیه‏گاه- نصرت الهی و کمک مؤمنین- تو را پیش برد. برای همین است که ما اعتقاد داریم وقتی قدرتهای مادّی با حق سینه‏به‏سینه شوند، پوشالی و توخالی هستند، و وقتی به قدرتهای باطل اعتنایی نشود و انسانها با اراده‏ی خود با آن‏ها درنیفتند، هیچ عکس‏العملی نخواهند داشت، و هرگاه نیروی پُرتوان مردم با قدرتهای باطل درگیر شود، خودبه‏خود آن قدرتها را به عقب‏نشینی وادار خواهد کرد.1368/04/08

لینک ثابت
نصرت الهی

خدای متعال آن‏قدر عظمت در اجتماع یک ملت مؤمن گنجانده، که آن را با نصرت خود مقایسه کرده است؛ «هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین». این روحیه را نگهدارید. تا شما ملت ایران، این اتحاد و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ را دارید، همه‏ی آرزوهای انبیا و اولیا (ع) به دست شما قابل عمل است. آمال بزرگ آنان، استقرار عدل جهانی و نجات مستضعفان و نابودی ظلم در سطح عالم بود. البته وعده‏ی الهی حق است و استقرار عدل جهانی فقط در دوران ظهور حضرت بقیة اللّه (أرواحنا له الفداء) انجام خواهد گرفت؛ اما یک ملت مؤمن و مبارز می‏تواند زمینه را برای تشکیل آن حکومت فراهم کند؛ همچنان که ملت ایران تاکنون توانسته و بر خیلی از مشکلات فایق آمده است.1368/04/08
لینک ثابت
نقاط قوت جمهوری اسلامی

حقاً امت اسلام در همه جای عالم احساس یتیمی کرد. اگر ملت ایران همچنان لباس عزا بر تن داشته باشد و دائماً از دیدگانش اشک ببارد و مرقد مطهر آن عزیز را رها نکند، حق دارد. شاید این خلأ عظیم، تا سالهای متمادی در دلها و جانها و محیط زندگی ما و دنیای اسلام پُر نشود. شما از راههای دور و نقاط مختلف کشور به اینجا تشریف آوردید؛ اما همه احساس و انگیزه و تکلیف مشترک دارید، و این نقطه‏ی قوّت است.1368/04/08
لینک ثابت
استحکام ساخت درونی

ما امروز در مقابل قدرتهای جهانی، احساس كوچكترین ضعفی نمی‌كنیم؛ احساس قدرت ما بالاست. ما به قدرتهای جهانی می‌گوییم، اگر شما محبت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهید، باید شرایط ما را بپذیرید. اولین شرط این است كه دست از زورگویی و گردن‌كلفتی و افزون‌طلبی خودتان بردارید. شرط دیگر این است كه دفاع از تروریستها و مفسدان و بدكارانی را كه علیه این انقلاب یا انقلابهای دیگر مشغول توطئه هستند، رها كنید.
چرا قدرتهای بزرگ از قبیل امریكا به خودشان حق می‌دهند كه هرجا ملتی قیام كرد و انقلابی به راه انداخت و حكومتی مردمی تشكیل داد، فوراً در اداره‌ی آن كشورها اخلال كنند و به مخالفان آن حكومتها، سلاح و تجهیزات و پول و رادیو دهند و به نفع آنها تبلیغات كنند و هزاران خباثت دیگر را مرتكب شوند، تا شاید بتوانند آن حكومتی را كه مستقل است - هرچند به‌طور نسبی - از پا درآورند؟! امریكا باید به خاطر حمایت خود از ضد انقلابیون و منافقان و قاتلان مردم توبه كند. مادامی كه این توبه‌های سیاسی انجام نگیرد، دشمنی و خشم ملت ایران نسبت به ابرقدرتها - خصوصاً شیطان بزرگ امریكا - به‌هیچ‌وجه كم نخواهد شد.
ما احساس می‌كنیم بحمداللَّه از درون قوی هستیم. قوّت ما، نه به خاطر تكیه به كسی یا به سیاستی یا به روشی از سیاستها و روشهای معمول دنیاست؛ بلكه به خاطر این است كه با خدا رابطه داریم و می‌دانیم برای او كار می‌كنیم و كمك او شامل حال ماست.1368/04/08

لینک ثابت
اقتدار درون‌زا

ما احساس می‌كنیم بحمداللَّه از درون قوی هستیم. قوّت ما، نه به خاطر تكیه به كسی یا به سیاستی یا به روشی از سیاستها و روشهای معمول دنیاست؛ بلكه به خاطر این است كه با خدا رابطه داریم و می‌دانیم برای او كار می‌كنیم و كمك او شامل حال ماست.1368/04/08
لینک ثابت
شخصیت امام خمینی

اقبال با مردم ایران بود كه خدای متعال گوهر یكدانه و ذخیره‌ی خودش را به آنها عنایت فرمود. معمولاً خدای متعال گوهرهای ناب خود را برای روزهای حساس تاریخ بشر ذخیره می‌كند، و ما این افتخار را داشتیم كه خداوند یكی از گوهرهای گرانبهای خود را در میان ما قرار داده بود. خیلیها امام(ره) را می‌دیدند، اما نمی‌شناختند و او را به انسانهای معمولی تشبیه می‌كردند؛ اما جوهر درخشان و فروزان او به كمك پروردگار و در سایه‌ی عبودیت خدا آشكار شد.
او برای خودش عنوان و بهره‌یی قایل نبود. آن دستی كه توانسته بود تمام سیاستهای دنیا را با قدرت خویش تغییر دهد و جابه‌جا كند، آن زبان گویایی كه كلامش مثل بمب در دنیا منفجر می‌شد و اثر می‌گذاشت، آن اراده‌ی نیرومندی كه كوههای بزرگ در مقابلش كوچك بودند، هر وقت از مردم صحبت می‌شد، خودش را كوچكتر می‌انگاشت و در مقابل احساسات و ایمان و شجاعت و عظمت و فداكاری مردم سر تعظیم فرود می‌آورد و خاضعانه می‌گفت: مردم از ما بهترند. انسانهای بزرگ همین‌گونه‌اند. آنها چیزهایی را می‌بینند كه دیگران نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند رؤیت كنند.1368/04/08

لینک ثابت
رهبری امام خمینی

باید نیروی ملت منسجم شود و با ایمان حركت كند و به خدا تكیه دهد و از سختیها نترسد و پا عقب نكشد، تا هیچگاه دشمن به خود اجازه‌ی نفوذ ندهد. در گذشته افرادی بودند كه سطحی فكر می‌كردند و ظاهربین بودند. هرچند نمی‌شود به آنها اتهام غرض‌ورزی زد، ولی نمی‌توانستند باور كنند كه توان مقابله با دشمن در ملت وجود دارد. اما آن كسی كه راز حركت تاریخ و سنتهای الهی را می‌دانست، ایستادگی می‌كرد و انسجام می‌بخشید و اراده را تقویت می‌كرد.
در كنار همه‌ی اینها، رهبری پیشاهنگ و قوی لازم بود كه بحمداللَّه ملت ما از آن بی‌نصیب نبود. اقبال با مردم ایران بود كه خدای متعال گوهر یكدانه و ذخیره‌ی خودش را به آنها عنایت فرمود. معمولاً خدای متعال گوهرهای ناب خود را برای روزهای حساس تاریخ بشر ذخیره می‌كند، و ما این افتخار را داشتیم كه خداوند یكی از گوهرهای گرانبهای خود را در میان ما قرار داده بود. خیلیها امام(ره) را می‌دیدند، اما نمی‌شناختند و او را به انسانهای معمولی تشبیه می‌كردند؛ اما جوهر درخشان و فروزان او به كمك پروردگار و در سایه‌ی عبودیت خدا آشكار شد.1368/04/08

لینک ثابت
خط امام

من از همه‌ی آحاد ملت می‌خواهم كه به خاطر دوستی و علاقه‌ی به من، هیچ‌كس را مورد تهاجم یا اهانت قرار ندهند؛ این كار هیچ وجهی ندارند. معنا ندارد كه یك نفر بگوید من با فلانی بیشتر دوست هستم، یا از لحاظ فكری به فلانی نزدیكترم و دیگران دورتر هستند! باید همه در خط اسلام و انقلاب و دنبال هدفهای اسلامی باشیم و با همان شعارها و آرمانهایی كه امام عزیزمان ما را پیش برد و در مقابل دشمنان ایستادگی كرد، راه گذشته را ادامه دهیم.
خباثت و خصومت دشمنهای ما كه تغییر نكرده و ماهیت آنها كه عوض نشده‌است؛ بنابراین باید با اتكال به خدا و پافشاری بر همان اصول، در صف واحد حركت كنیم. افراد را طرد نكنید، به دیگران تهمت نزنید و به كسی اهانت نكنید. همه با یكدیگر برادرند و در خط امام(ره) هستند و تصمیم منتخبان مردم را با همه‌ی وجود تأیید می‌كنند. ما تكلیف سنگینی بر دوش داریم و بایستی این راه را با قوّت و قدرت ادامه بدهیم.1368/04/08

لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی