newspart/index2
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
جنگ صلیبی

اهانت جنون‌آمیز و نفرت‌انگیز و مُشمئزکننده به قرآن مجید در کشور آمریکا که در سایه‌ی امنیت پلیسی آن کشور اتفاق افتاد، حادثه‌ی تلخ و بزرگی است که نمی‌توان آن را تنها در حدّ یک حرکت ابلهانه از سوی چند عنصر بی‌ارزش و مزدور به حساب آورد. این یک اقدام محاسبه‌شده از سوی مراکزی است که از سال‌ها پیش به این طرف، سیاست اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را در دستور کار خود قرار داده و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتی و عملیاتی، به مبارزه با اسلام و قرآن پرداخته‌اند. این حلقه‌ی دیگری از زنجیره‌ی ننگینی است که با خیانت سلمان رشدی مرتد آغاز شد و با حرکت کاریکاتوریست خبیث دانمارکی و ده‌ها فیلم ضد اسلام ساخته‌شده در هالیوود ادامه یافت و اکنون به این نمایش نفرت‌انگیز رسیده است. پشت صحنه‌ی این حرکات شرارت‌بار چیست و کیست؟
مطالعه‌ی این روند شرارت که در این سال‌ها با عملیات جنایت‌بار در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و پاکستان همراه بود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که طرّاحی و اتاق فرمان آن در دستان سران نظام سلطه و اتاق فکرهای صهیونیستی است که از بیشترین نفوذ بر دولت آمریکا و سازمان‌های امنیتی و نظامی آن و نیز بر دولت انگلیس و برخی دولت‌های اروپائی برخوردارند. اینها همان کسانی‌اند که پژوهش‌های حقیقت‌یاب مستقل روز به روز بیشتر انگشت اتهام در ماجرای حمله به برج‌ها در 11 سپتامبر را به سوی آنان متوجه می‌کنند. آن ماجرا بهانه‌ی حمله به افغانستان و عراق را به رئیس‌جمهور جنایت‌کار وقت آمریکا داد و او اِعلان جنگ صلیبی کرد و همان شخص بنابر گزارش‌ها، دیروز اعلام کرده است که این جنگ صلیبی با ورود کلیسا به صحنه، کامل شد.
هدف از اقدام نفرت‌انگیز اخیر آن است که از سوئی مقابله با اسلام و مسلمانان در جامعه‌ی مسیحی به سطوح همگانی مردم کشیده شود و با دخالت کلیسا و کشیش، رنگ مذهبی گرفته و پشتوانه‌ئی از تعصبات و تعلقات دینی بیابد، و از سوی دیگر ملت‌های مسلمان را که از این جسارت بزرگ به خشم آمده و جریحه‌دار می‌شوند از مسائل و تحولات دنیای اسلام و خاورمیانه غافل سازد.1389/06/22

لینک ثابت
اسلام‌ستیزی

اهانت جنون‏آمیز و نفرت‏انگیز و مُشمئزکننده به قرآن مجید در کشور آمریکا که در سایه‏ی امنیت پلیسی آن کشور اتفاق افتاد، حادثه‏ی تلخ و بزرگی است که نمی‏توان آن را تنها در حدّ یک حرکت ابلهانه از سوی چند عنصر بی‏ارزش و مزدور به حساب آورد. این یک اقدام محاسبه‏شده از سوی مراکزی است که از سال‏ها پیش به این طرف، سیاست اسلام‏هراسی و اسلام‏ستیزی را در دستور کار خود قرار داده و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتی و عملیاتی، به مبارزه با اسلام و قرآن پرداخته‏اند. این حلقه‏ی دیگری از زنجیره‏ی ننگینی است که با خیانت سلمان رشدی مرتد آغاز شد و با حرکت کاریکاتوریست خبیث دانمارکی و ده‏ها فیلم ضد اسلام ساخته‏شده در هالیوود ادامه یافت و اکنون به این نمایش نفرت‏انگیز رسیده است. پشت صحنه‏ی این حرکات شرارت‏بار چیست و کیست؟
مطالعه‏ی این روند شرارت که در این سال‏ها با عملیات جنایت‏بار در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و پاکستان همراه بود، تردیدی باقی نمی‏گذارد که طرّاحی و اتاق فرمان آن در دستان سران نظام سلطه و اتاق فکرهای صهیونیستی است که از بیشترین نفوذ بر دولت آمریکا و سازمان‏های امنیتی و نظامی آن و نیز بر دولت انگلیس و برخی دولت‏های اروپائی برخوردارند. اینها همان کسانی‏اند که پژوهش‏های حقیقت‏یاب مستقل روز به روز بیشتر انگشت اتهام در ماجرای حمله به برج‏ها در 11 سپتامبر را به سوی آنان متوجه می‏کنند. آن ماجرا بهانه‏ی حمله به افغانستان و عراق را به رئیس‏جمهور جنایت‏کار وقت آمریکا داد و او اعلان جنگ صلیبی کرد و همان شخص بنابر گزارش‏ها، دیروز اعلام کرده است که این جنگ صلیبی با ورود کلیسا به صحنه، کامل شد.
هدف از اقدام نفرت‏انگیز اخیر آن است که از سوئی مقابله با اسلام و مسلمانان در جامعه‏ی مسیحی به سطوح همگانی مردم کشیده شود و با دخالت‏ کلیسا و کشیش، رنگ مذهبی گرفته و پشتوانه‏ئی از تعصبات و تعلقات دینی بیابد، و از سوی دیگر ملت‏های مسلمان را که از این جسارت بزرگ به خشم آمده و جریحه‏دار می‏شوند از مسائل و تحولات دنیای اسلام و خاورمیانه غافل سازد.
این اقدام کینه‏توزانه، نه آغاز یک جریان، بلکه یک مرحله از روند طولانی مدتِ اسلام‏ستیزی به سرکردگی صهیونیسم و رژیم آمریکا است. اینک همه‏ی سران استکبار و ائمه‏الکفر در برابر اسلام قرار گرفته‏اند. اسلام، دین آزادی و معنویت انسان، و قرآن کتاب رحمت و حِکمت و عدالت است؛ وظیفه‏ی همه‏ی آزادی‏خواهان جهان و همه‏ی ادیان ابراهیمی است که در کنار مسلمانان با سیاست پلید اسلام‏ستیزی با این شیوه‏های نفرت‏بار مقابله کنند. سران رژیم آمریکا نمی‏توانند با سخنان فریبنده و میان‏تهی، خود را از اتهام همراهی با این پدیده‏ی زشت تبرئه کنند. سال‏هاست که مقدسات و همه‏ی حقوق و حرمت میلیون‏ها مسلمان مظلوم در افغانستان و پاکستان، در عراق و لبنان و فلسطین زیر پا گذاشته شده است. صدها هزار کشته، ده‏ها هزار زن و مرد اسیر و زیر شکنجه، هزاران کودک و زن ربوده‏شده و میلیون‏ها معلول و آواره و بی‏خانمان، قربانی چه چیزی شده‏اند؟ و با همه‏ی این مظلومیت‏ها، چرا در رسانه‏های جهانی غرب، مسلمانان را مظهر خشونت و قرآن و اسلام را خطری برای بشریت وانمود می‏کنند؟ چه کسی باور می‏کند که این توطئه‏ی گسترده بدون کمک و دخالت حلقه‏های صهیونیستیِ درونِ دولت آمریکا ممکن و عملی است؟!1389/06/22

لینک ثابت
سلمان رشدی

اهانت جنون‌آمیز و نفرت‌انگیز و مُشمئزکننده به قرآن مجید در کشور آمریکا که در سایه‌ی امنیت پلیسی آن کشور اتفاق افتاد، حادثه‌ی تلخ و بزرگی است که نمی‌توان آن را تنها در حدّ یک حرکت ابلهانه از سوی چند عنصر بی‌ارزش و مزدور به حساب آورد. این یک اقدام محاسبه‌شده از سوی مراکزی است که از سال‌ها پیش به این طرف، سیاست اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را در دستور کار خود قرار داده و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتی و عملیاتی، به مبارزه با اسلام و قرآن پرداخته‌اند. این حلقه‌ی دیگری از زنجیره‌ی ننگینی است که با خیانت سلمان رشدی مرتد آغاز شد و با حرکت کاریکاتوریست خبیث دانمارکی و ده‌ها فیلم ضد اسلام ساخته‌شده در هالیوود ادامه یافت و اکنون به این نمایش نفرت‌انگیز رسیده است. پشت صحنه‌ی این حرکات شرارت‌بار چیست و کیست؟1389/06/22
لینک ثابت
اهانت به قرآن، ثمره مبارزه هالیوود با اسلام و قرآن

اهانت جنون‌آمیز و نفرت‌انگیز و مُشمئزکننده به قرآن مجید در کشور آمریکا که در سایه‌ى امنیت پلیسى آن کشور اتفاق افتاد، حادثه‌ى تلخ و بزرگى است که نمى‌توان آن را تنها در حدّ یک حرکت ابلهانه از سوى چند عنصر بى‌ارزش و مزدور به حساب آورد. این یک اقدام محاسبه‌شده از سوى مراکزى است که از سال‌ها پیش به این طرف، سیاست اسلام‌هراسى و اسلام‌ستیزى را در دستور کار خود قرار داده و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتى و عملیاتى، به مبارزه با اسلام و قرآن پرداخته‌اند. این حلقه‌ى دیگرى از زنجیره‌ى ننگینى است که با خیانت سلمان رشدى مرتد آغاز شد و با حرکت کاریکاتوریست خبیث دانمارکى و ده‌ها فیلم ضد اسلام ساخته‌شده در هالیوود ادامه یافت و اکنون به این نمایش نفرت‌انگیز رسیده است. پشت صحنه‌ى این حرکات شرارت‌بار چیست و کیست؟1389/06/22
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی